POLA VEKA TRADICIJE – KUD „Dobrosav Radovanović KIKAC“, Bazel