PRETRAGA

Ambasada Republike Srbije

Ambasada Republike Srbije

Ambasada Republike Srbije

Seminarstr. 5

3006 Bern (BE)

Tel. 031/ 352 63 53

Tel. 031/ 352 63 54

Fax 031/ 351 44 74

info@ambasadasrbije.ch

www.berne.mfa.gov.rs/cir/

Radno vreme
Ponedeljak – petak:
08:00 – 16:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 09:00 – 13:00 časova