Ambasade i konzulati

Ambasada Srbije, Seminarstr. 5, 3006 Bern (BE), Tel. 031/ 352 63 53, Tel. 031/ 352 63 54, Fax 031/ 351 44 74, info@ambasadasrbije.ch, www.ambasadasrbije.ch....